Käsityökouluhakemus, lapset

Hakemus lasten käsityökouluun

Hakijan tiedot

Huoltajan tiedot

Täytä vähintään yhden huoltajan tiedot.

Toisen huoltajan tiedot

Lisätiedot

Jos oppilaspaikka halutaan irtisanoa ja ilmoitus tulee viimeistään 27.8. lukukausimaksua ei peritä. Jos ilmoitus tulee 27.8. jälkeen, oppilas maksaa koko lukukausimaksun. Kun jatkava oppilas peruu oppilaspaikkansa syyslukukauden osalta toukokuun tai kevätlukukauden osalta marraskuun loppuun mennessä, paikanvarausmaksua ei peritä.