Mitä jos Navettavintin resukökkätalkoot olisikin iso tapahtuma

Kulttuuritapahtumilla on monia myönteisiä hyvinvointi- ja talousvaikutuksia. Viime vuosien tutkimuksissa on korostunut, että taiteen ja kulttuurin merkittävin vaikutus syntyy henkilökohtaisen kokemuksen, elämysten ja merkityksenannon kautta. Vahvasti esiin tulevat myös jaettujen kokemusten tärkeys sekä taiteen ja kulttuurin mahdollistama vuorovaikutus. Ammattimaisen toiminnan rinnalla arkipäiväisellä harrastamisella ja omaehtoisella toiminnalla on myös suuri arvo.

Erilaiset kulttuuritapahtumat kokoavat yhteen. Saamme nauttia toisten ihmisten tapaamisesta ja osallistua tapahtuman luonteen mukaiseen toimintaan: musiikkiin, tanssiin, teatteriin, näyttelyihin jne. Koemme vahvasti yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyyden hyvien vaikutusten ansiosta kulttuurilla ja taiteella on myönteisiä vaikutuksia esimerkiksi mielialaan, hyvinvointiin ja työhyvinvointiin.

Isot tapahtumat vetävät puoleensa ja ilolla odotamme mm. Kaustisen Folk Music Festivalia. Tarvitsemme isoja tapahtumia alueellamme, sillä ne tuottavat paikallista ja alueellista vaikutusta suuren volyyminsa ansiosta. Kulttuuritapahtumat toimivat matkailun vetovoimatekijöinä. Ne houkuttelevat alueelle ja paikkakunnalle kävijöitä, jotka käyttävät rahaa tapahtumassa ja alueella. Suurten tapahtumien yleisöstä merkittävä osa voi tulla järjestämispaikkakunnan ulkopuolelta. Tapahtumiin osallistujat käyttävät tapahtuman lisäksi rahaa alueen muihin palveluihin, kuten majoitukseen. Myös tapahtumajärjestäjät ostavat alueelta palveluita ja hyödykkeitä.

Kaipaamme alueellemme myös keskikokoisia ja pieniä tapahtumia. Tuotannoltaan ja kävijämääriltään pienten tapahtumien tuotantoverkostot ovat usein paikallisia ja alueellisia. Kokoonsa nähden niilläkin on paljon myös aluetaloudellista vaikuttavuutta, tietysti pienemmässä mittakaavassa kuin isojen. Yleensä pieniä tapahtumia ei järjestetä taloudellisen voiton vuoksi. Tapahtumien tuottamat moniulotteiset positiiviset vaikutukset on silti hyvä tehdä näkyviksi.

Useat järjestöt ja vapaaehtoiset tekevät hienoa työtä tapahtumien eteen, kuten Toholammin Toukomarkkinat, Yksipihlajan kulttuuriviikko, Kälviän kesäteatterifestivaali ja Sievin muttimarkkinat. Jokaisella näistä on mahdollisuus nousta suuremmaksi kävijämäärältään. Pohdin, että mitä jos Jukkolanmäen Navettavintin Resukökästä eli räsykökästä tulisi suuri tapahtuma. Lohtajalla mitä parhaiten nostetaan esiin kulttuuriperinnettä tapahtumassa, jossa leikataan maton kudontaan tarvittavia kuteita vanhoista vaatteista ja kankaista tarinoita ja muistoja kuunnellen. Tarinat voisi pukea vaikkapa teatteriksi tai koko tapahtuman teatteriesitykseksi. Mitäpä jos siitä syntyisi musikaali?

Kaikkien tapahtumien suunnittelu ja tuottaminen on kovaa työtä, mutta erityisesti valtavan antoisaa järjestäjille. Järjestelyissä rikkautta tuo myös eri kulttuurialojen yhteistyö. Toiveena tulevaan kesään onkin saada ihmiset osallistumaan. Kokemaan ja tuntemaan ilolla tehtyä merkityksellisyyttä.

 

Tuula Puoskari

Taito Keski-Pohjanmaan toiminnanjohtaja