TAITO KESKI-POHJANMAA RY

Hantverket i Mellersta Österbotten är en del av en levande folkkultur och allas rätt till kreativitet och hantverksskicklighet.

TAITO Keski-Pohjanmaa ry  grundades 1969 och hör till den landsomfattande Taito- organisationen, vars uppgift är att främja hantverket i Mellersta Österbotten som kultur och näringsgren. Föreningens verksamhet vilar på den finländska hantverks- och kulturtraditionen och man strävar till att uppnå ett tidlöst formspråk.

Verksamheten strävar även till att höja hantverkets status, att uppräthålla och sprida  kunnandet, att utveckla ett högklassigt och säreget hantverk samt att stärka hantverksföretagandet.

Mellan 10-14 arbetstagare utför det här arbetet årligen tillsammans med er.

Antalet kunder i vår kurs- och rådgivningverksamhet uppgår årligen till mellan 10 000-13 000 och antalet elever i hantverksskolan uppgår till 250-300. Utöver det här når vi ca 70 000 personer genom mässor och utställningar.

Välkommen till hantverkets värld!

TJÄNSTER

TAITO Keski-Pohjanmaa ry:s huvudsakliga tjänster är att tillhandahålla hantverkskurser och verkstäder, upprätthålla en grundläggande hantverksskola, förmedla hantverksmaterial och produkter, tillhandahålla TAITO företagstjänster, ordna tillställningar och bedriva ambulerande hantverksrådgivning med hjälp av Designbussen samt ordna utställningar och kulturresor.

BLI MEDLEM

Föreningens verksamhet är öppen för alla, du är välkommen att utöva hantverk samt att stöda hantverkskulturen i Mellersta Österbotten.

LÄS MER >

TAITO Keski-Pohjanmaa ry
Mannerheimplatsen 3, 67100  Karleby
Tfn. 06 8328550, kankuri@taitokeskipohjanmaa.fi