Yhteistyöllä polkuja ammatillisen osaamisen lisäämiseksi.

Koulutuskeskus JEDU ja TAITO Keski-Pohjanmaa ovat tehneet yhteistyötä jo vuodesta 2018 alkaen. TAITO sisustuskoulun suorittaneet ovat voineet hakeutua suorittamaan sisustajan tutkinnonosaa JEDUn Kalajoen toimipisteeseen.

Tämän innoittaman on lähdetty rakentamaan koulutuspolkuja JEDUN ITE – Innovatiivisesti työelämään hankkeen ja Taito yhdistyksen yhteistyönä. Nyt myös Kankurin kudontakoulun oppilaille avautuu mahdollisuus tulla suorittamaan taideteollisuusalan tai tekstiili- ja muotialan tutkinnonosan JEDUn Kalajoen yksikköön. Kudontakoulu valmentaa tutkinnonosan suorittamiseen.

Kudontakoulun sisällössä pääpaino on kankaankudonnassa. ”Tavoitteena on lisästä ihmisten kiinnostusta kankaankudontaa kohtaa ja auttaa heitä näkemään se jopa osana ammatillista osaamista. Tekijöistä ja esimerkiksi kudonnan ohjaustoiminnan osaajista on pulaa.” Toteaa Taito Keski-Pohjanmaan toiminnanjohtaja Tuula Puoskari.

”Myös aikuisten Taito käsityökoulusta valmistuneet voivat hyvin hakeutua meille opiskelemaan ja näin muuttaa aiemman harrastuksen ammatiksi” kertoo Kalajoen tekstiili- ja muotialan vastuuopettaja Sinikka Ojala.

”ITE- hankkeessa on tavoitteena vahvistaa osallistujien ammatillista osaamista, luoda erilaisia polkuja opiskelemaan näitä aloja sekä valmistuneille polkuja kohti työelämää tai alan yrittäjyyttä.” Kertoo projektikoordinaattori Katja Lahti.

Kankurin kudontakouluun voi hakea >

Kuvassa oikealta lukien Tuula Puoskari, Sinikka Ojala ja Katja Lahti yhdessä punomassa polkuja kädentaidoista ja tekstiili- ja muotialasta kiinnostuneille.